Cách tính lương hưu mới nhất

Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Những thông tin bạn cần biết

Bạn muốn tìm thông tin về bảo hiểm xã hội tự nguyện? Vềmức đóng bảo hiểm, mức hưởng bảo hiểm như thế nào? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được tổng hợp trong bài viết này. Vậy hãy cùng công ty luật GVLAWYERS tham khảo bài viết “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Những thông tin bạn cần biết” để tự có câu trả lời cho bản thân nhé.

1. Hiểu thế nào về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đúng?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của chính mình. Dựa theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính như thế nào?

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng hai chế độ như sau: Hưu trí và tử tuất. Từ đó, người tham gia bảo hiểm có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể làm việc được. Tương ứng với hai chế độ bảo hiểm sẽ có hai cách tính bao gồm:

Chế độ hưu trí:

Điều kiện để hưởng lương hưu: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên
Theo điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính như sau:
Mức lương = Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội x Tỷ lệ hưởng
Tính đến trước ngày 01/01/2018 mức lương hưu hằng tháng khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm sẽ tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Hạn mức tối đa là 75%.
Trợ cấp một lần (Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):
Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.
Bảo hiểm xã hội một lần (Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):
Chỉ áp dụng với một số những trường hợp nhất định, mức hưởng sẽ tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng trước năm 2014);
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (đóng từ năm 2014 trở đi);
 • Đóng chưa đủ 01 năm thì hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Chế độ tử tuất:

Trợ cấp mai táng (Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):
Bằng với 10 lần mức lương cơ sở (mức trợ cấp hiện tại là 13,9 triệu đồng), dành cho những người có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang được hưởng lương hưu.
Trợ cấp tuất (Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):
Đối với thân nhân của người đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng, cứ mỗi năm:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng
 • 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng
 • Tối thiểu 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH nếu tham gia cả BHXH bắt buộc và tự nguyện.
 • Tối đa 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm;

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu:

 • Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0.5 tháng nếu chết vào những tháng sau đó.
 • 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu;

Cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định

Theo điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, có tất cả 06 cách đóng tham gia bảo hiểm xã hội có thể lựa chọn:

 • Đóng 12 tháng một lần;
 • Đóng hàng tháng;
 • Đóng 03 tháng một lần;
 • Đóng 06 tháng một lần;
 • Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.
 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;

Trường hợp người tham gia bảo hiểm đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng vẫn còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia sẽ tiếp tục đóng theo một trong những cách trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu

Cách hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu?

Theo quy định khoản 1 Điều 3 Quyết định 959/QĐ-BHXH, người tham gia có thể mua bảo hiểm xã hội tự nguyện tại cơ quan cấp huyện nơi cư trú.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?

Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: Mức đóng của người tham gia hằng tháng sẽ bằng 22% mức thu nhập tháng người tham gia. Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất sẽ bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm hiện tại sẽ là 700.000 đồng/tháng và cao nhất sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
Cụ thể như sau:

 • Mức thấp nhất: 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/1 tháng
 • Mức cao nhất sẽ bằng 20 lần lương cơ sở tại thời điểm đóng. Hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng x 20 tháng = 29.800.000 đồng. Mức đóng cao nhất sẽ là: 29.800.000 đồng x 22% = 6.556.000 đồng/1 tháng.

XEM THÊM: Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định

dong bao hiem xa hoi tu nguyen

Tóm tắt vấn đề “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Những thông tin bạn cần biết”

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bao gồm mức đóng bảo hiểm, cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào, mua bảo hiểm ở đâu. Những thắc mắc thường gặp đều được tổng hợp cụ thể trong đây.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top