Slider 2

Legal Newsletter | October 2019

Dear Valued Clients and Partners,

Our Legal Newsletter of October 2019 includes the following key contents:

The opening is an introduction about the article by Mr. Luong Van Ly and Mr. Tran Thanh Tung titled: “How To Promote Sandbox Mechanism Effectively” published in Saigon Times on October 3, 2019, Issue No. 40.2019 (1.503).

Sandbox is a unique mechanism of the 4.0 industrial revolution. Through the article, the lawyers made a multi-dimensional assessment on the benefits / risks of this mechanism, the development trend of the Sandbox mechanism in Vietnam as well as the challenges of the Sandbox mechanism against policy makers, managers and stakeholders in Vietnam. From there, the authors also make recommendations necessary for the competent authorities to study and have specific directions so that the Sandbox mechanism can maximize the effectiveness of this particular mechanism.

The following is a review of some notable legal information with the following contents:

  • New Decree on penalties for administrative violations in the field of competition;
  • New Decree provides for the use of public property to pay investors when executing work construction investment projects in the form of construction-transfer contract;
  • Amend and supplement the regulation on employment promotion policies and the National Fund for Employment;
  • Regulations on assets not eligible to be recognized as fixed assets, or intangible and special fixed assets managed by the Ministry of Justice; and
  • Regulations on management of construction investment costs.

In the section of Reading for you, we also share and update news and useful information for our valuable clients and partners to conveniently refer to.

In the section of Answer to Legal Enquiries, we would like to quote the information on answering the enquiries of individuals and enterprises based on the response letter by the state agency.

The final part of the Legal Newsletter is the List of selected legal documents issued in October2019.

We hope you find the content herein useful and would welcome any feedback you have about this and future editions of our Legal newsletter.​

gvl shakehand 2

Slider 2

Bản Tin Pháp Luật | Tháng 10 Năm 2019

Chào Quý khách hàng và Quý đối tác,

GV Lawyers xin giới thiệu Bản Tin Pháp Luật Tháng 10/2019 của chúng tôi gồm có những nội dung chính sau đây:

Mở đầu bản tin, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Ông Lương Văn Lý và Luật sư Trần Thanh Tùng, có tiêu đề: “Để cơ chế sandbox phát huy hiệu quả” được đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 3/10/2019, Số 40.2019 (1.503).

Sandbox là cơ chế đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0. Thông qua bài viết, các luật sư đã đưa ra những nhận định đa chiều về lợi/hại của cơ chế này, xu hướng phát triển của cơ chế Sandbox tại Việt Nam cũng như những thách thức về mặt chính sách của cơ chế Sandbox đối với các nhà lập chính sách, nhà quản lý và các bên liên quan tại Việt Nam. Từ đó các tác giả cũng đưa ra các khuyến nghị cần thiết cho các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và có định hướng cụ thể để cơ chế Sandbox có thể phát huy tối đa hiệu quả của cơ chế đặc thù này.

Phần tiếp theo là Điểm tin một số thông tin pháp lý đáng chú ý với các nội dung như sau:

  • Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh;
  • Quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;
  • Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
  • Quy định về tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và vô hình do Bộ Tư pháp quản lý; và
  • Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, tại mục “Đọc báo giúp bạn”, chúng tôi cũng chia sẻ và cập nhật những tin tức và thông tin mới hữu ích cho Quý khách hàng và Quý đối tác thuận tiện tham khảo.Tại mục Giải đáp vướng mắc, chúng tôi trích dẫn thông tin giải đáp các vướng mắc của các cá nhân, doanh nghiệp trên cơ sở công văn phúc đáp của cơ quan nhà nước.

Phần cuối trong Bản tin của là Danh mục các văn bản pháp luật chọn lọc được ban hành trong tháng 10 năm 2019.

Scroll to Top