Trong nhiều năm, chúng tôi luôn được các tạp chí chuyên ngành luật quốc tế và châu Á Thái Bình Dương như được liệt kê bên dưới bầu chọn là một trong những công ty tư vấn thương mại hàng đầu tại Việt Nam như:

  • Asia Pacfic Legal 500 (được xem là đưa các đánh giá dứt khoát về năng lực của các công ty tư vấn pháp lý tại hơn 100 quốc gia);
  • ALB Legal News (ấn phẩm độc lập duy nhất dành riêng cho các tin tức, sự kiện và sự phát triển pháp lý mới nhất tại Úc, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, Châu Á và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế);
  • Chambers and Partners (Một tổ chức nổi tiếng sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp lý, đánh giá và sau đó giới thiệu các chuyên gia pháp lý và công ty tu vấn luật xuất sắc trên toàn thế giới); và
  • Asia Law (được xuất bản cùng với Asialaw.com, hướng dẫn có uy tính nhất đối với sự phát triển pháp lý trong khu vực, Asialaw Profiles là điều cần thiết để đọc của bất kỳ ai mà có mối quan tâm đến sự chuyên nghiệp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương).