Business Network Presentation Templates 1

Palm City Project

GV Lawyers hỗ trợ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc – công ty thành viên của Kepple Land (Singapore) tại Việt Nam phát hành thành công 02 đợt trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá lên đến khoảng 2.000 tỷ VNĐ theo phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ để hỗ trợ phát triển Dự Án Palm City (sử dụng diện tích 30,2ha đất) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhóm làm việc của GV Lawyers cho giao dịch này gồm có Nguyễn Gia Huy ChươngHoàng Quốc Nhật Trung, Đỗ Lê Ngọc Hiền, Lê Thành Tâm, Trần Minh NguyệtTrần Minh Hà.

Business Network Presentation Templates 1

Rate this post
Scroll to Top