TIỂU SỬ

Luật sư Nguyễn Kim Như tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế. Trước đây, cô từng làm trợ lý pháp lý cho một công ty nước ngoài.

Ngoài ra, cô đã làm việc cho Công ty Luật VLT vào năm 2011 với vị trí Paralegal. Vào năm 2014, cô đã được đề bạt lên vị trí Luật sư và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư-Thương mại.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Luật sư Như đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quản trị doanh nghiệp, Đầu tư, Dân sự và Giáo dục.

đào tạo

  • Chứng chỉ hành nghề luật sư 2014;
  • Cử nhân Luật năm 2010, Đại học Kinh tế và Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Chuyên ngành: Luật thương mại quốc tế.

KINH NGHIỆM CỤ THỂ

  • Cung cấp ý kiến pháp lý / tư vấn pháp lý để giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của Hội đồng quản lý của một trường đại học.
  • Cung cấp ý kiến pháp lý / tư vấn pháp lý về tái cấu trúc một nhà ga container.
  • Cung cấp ý kiến pháp lý / tư vấn pháp lý về Hợp đồng BOT.

thành viên nhóm nghề nghiệp

  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt, tiếng Anh.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top