iều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006. Theo đó, Nghị định 38/2020/NĐ-CP nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:

 • Điều kiện về loại hình doanh nghiệp và vốn pháp định: doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp dịch vụ) là công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đáp ứng các điều kiện về (i) vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng, và (ii) có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư (năm 2014(.
 • Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: nội dung của đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo Mẫu số 02 – Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định này.
 •  Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động:
  • Doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ.
  • Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của doanh nghiệp dịch vụ, hoặc được doanh nghiệp dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu: (i) có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; (ii) diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.
  • Doanh nghiệp dịch vụ lần đầu được cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép.
 • Điều kiện nhân viên nghiệp vụ và lãnh đạo điều hành hoạt động
  • Nhân viên nghiệp vụ phải đáp ứng các điều kiện sau:
   • Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp dịch vụ.
   • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc.
   • Trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.
   • Nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
  • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc.
 • Tiền ký quỹ: doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 1 tỷ Việt Nam đồng tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài ra, Nghị định 38/2020/NĐ-CP còn quy định điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan; điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2020, thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 và bãi bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top