84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

Đào tạo Pháp luật

Global Vietnam Lawyers > Đào tạo Pháp luật
ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT

 

Việc sửa đổi và đổi mới các luật và quy định hiện hành diễn ra thường xuyên. Mặc dù luật sửa đổi hoặc luật mới luôn giữ lại phần lớn nội dung của luật trước đó nhưng trong luật mới cũng có các sửa đổi quan trọng nếu không nói là cơ bản mà có thể tác động thuận lợi hoặc bất lợi nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ đối với hoạt động hằng ngày và nói cho cùng là đối với chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ở GV Lawyers, chúng tôi tin rằng không thể để khách hàng của chúng tôi bị bất ngờ vì những thay đổi pháp luật. Hoạt động giáo dục pháp luật của chúng tôi chính là nhằm tránh không cho tình trạng ấy xảy ra.

Thời gian & Cơ cấu chương trình

 

  • Hoạt động Giáo Dục pháp luật bao gồm tất cả các luật và quy định của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực ngành nghề của GV Lawyers như đã nêu trên;
  • Thời gian: tối thiểu là các buổi đào tạo một giờ, tối đa là hội thảo nhiều ngày;
  • Chương trình thường xuyên bao gồm (i) thuyết trình tóm lược về các luật và quy định hiện hành trong đó có các quan điểm hoặc nguyên tắc pháp luật cơ bản; (ii) án lệ nhằm mục đích minh họa; và (iii) phần Hỏi & Đáp;
  • Chương trình cụ thể sẽ được thiết kế theo chủ đề và thành phần tham dự do khách hàng xác định;
  • Tài liệu liên quan, bao gồm các văn bản pháp luật, bài viết của các học giả hoặc người hành nghề luật; quyết định của tòa án hoặc phán quyết của trọng tài, sẽ được phân phát hoặc thông báo cho người tham dự; và
  • Địa điểm đào tạo có thể là cơ sở của khách hàng hoặc bất kỳ nơi nào khác thích hợp.

GLOBAL VIETNAM LAWYERS – CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT

Hồ Chí Minh| Lầu 8, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh| +84 (28) 3622 3555

Hà Nội| Lầu 10A, Tòa Nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội| +84 (24) 3208 3555

Đà Nẵng| Regus Business Center, Lầu 3, Tòa Nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

By gvlawyers -
5/5 - (500 votes)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.