VŨ NGUYỄN THANH LƯƠNG

VŨ NGUYỄN THANH LƯƠNG

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Lương đã tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2018. Trước khi gia nhập GV Lawyers, Lương đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật uy tín ở các vị trí trợ lý luật sư và luật sư. Khi gia nhập GV Lawyers vào năm 2022, Lương đã có cơ hội tham gia vào đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của GV Lawyers và có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Kinh nghiệm chính của Lương bao gồm M&A, bất động sản, đầu tư, doanh nghiệp, và sở hữu trí tuệ.

ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2018

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Scroll to Top