VÕ HOÀNG ÂN

VÕ HOÀNG ÂN

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Hoàng Ân đã tốt nghiệp Cử nhân Luật và Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Trước khi làm việc ở GV Lawyers, Hoàng Ân đã được thực tập toàn thời gian tại công ty Luật Duane Morris và làm việc tại một số công ty luật chuyên về mảng doanh nghiệp và đầu tư ở vị trí Trợ lý Luật sư. Trong suốt thời gian đó, Hoàng Ân đã có được một lượng kiến thức và kinh nghiệm thực tế tốt trong việc xử lý các công việc liên quan tới xin giấy phép kinh doanh và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vào tháng 11 năm 2019, với mục tiêu trở thành luật sư chuyên nghiệp và được làm việc tại môi trường luật tốt nhất, Hoàng Ân bắt đầu làm việc tại GV Lawyers ở vị trí Trợ lý Luật sư.

đào tạo

  • Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018.
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018.

ngôn ngữ

  • Tiếng Anh, tiếng Việt

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top