TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG ANH

TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Vào tháng 5 năm 2021, Phương Anh tham gia vào GV Lawyers với vị trí Trợ lý luật sư hỗ trợ bộ phận giải quyết tranh chấp bao gồm tranh tụng tại tòa và các phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế.
Trước đó, Phương Anh tích lũy kinh nghiệm trong mảng giải quyết tranh chấp và pháp luật hàng hải tại Dzungsrt & Associates LLC. Trong những năm đại học, Phương Anh thực tập tại nhiều công ty luật nước ngoài trong mảng M&A.

ĐÀO TẠO

  • 2020: Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

NGÔN NGỮ

  • Vietnamese, English.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top