TIỂU SỬ

Ông Quyết đã thực hiện hỗ trợ pháp lý cho một loạt các giao dịch Mua bán & sáp nhập và giao dịch phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) ngoài biên giới, đồng thời ông Quyết cũng tập trung và thường xuyên tư vấn về các vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Ông Quyết tích lũy được kiến thức thực tế quan trọng trong các lĩnh vực pháp lý đa dạng bao gồm: giao dịch mua lại quốc tế, liên doanh, tài chính công và tư nhân, tái cấu trúc công ty nước ngoài và kinh nghiệm về tranh tụng và trọng tài.

Một số hoạt động tư vấn thành công

  • Là thành viên nhóm cố vấn pháp lý duy nhất của Việt Nam cho giao dịch phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) thành công và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông của Hyfusin Group Holdings Limited (Mã chứng khoán 8512), một công ty chủ yếu tham gia sản xuất và bán nến sử dụng hàng ngày, nến thơm , nến trang trí và máy khuếch tán có trụ sở tại Hồng Kông và các hoạt động tại Trung Quốc và Việt Nam, bao gồm tiến hành thẩm định pháp lý và tư vấn pháp lý và tư vấn tuân thủ pháp lý cho Công ty; soạn thảo và xem xét Bản cáo bạch IPO; cung cấp ý kiến pháp lý cho Công ty, Nhà tài trợ và bảo lãnh cho IPO khi phát hành Bản cáo bạch, Danh sách, cũng như cho Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Ủy ban chứng khoán và tương lai; và tư vấn pháp lý cần thiết khác cho toàn bộ quá trình IPO và danh sách
  • Là thành viên của nhóm tư vấn tại Việt Nam duy nhất cho Dự án xanh của Tập đoàn TVX Holdings và Tập đoàn Etika tại Việt Nam, các dịch vụ pháp lý được cung cấp liên quan đến việc mua lại bởi một đơn vị Nhật Bản chủ chốt của các công ty hoạt động tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Thỏa thuận này có giá trị khoảng 231 triệu USD và cần xem xét luật pháp của nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm Nhật Bản (với tư cách là người mua chính), Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.
  • Là thành viên nhóm của Công ty Tư vấn Việt Nam cho Serrano Holdings Limited về việc thoái vốn tại Việt Nam và nộp IPO tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Mã ISIN: SG1AD7000003
  • Tư vấn với tư cách là thành viên nhóm cho các vấn đề pháp lý và quản trị doanh nghiệp hàng tháng của một công ty niêm yết tại Việt Nam, Pinaco JSC., (Mã chứng khoán HOSE: PAC), một nhà sản xuất pin và ắc quy hàng đầu tại Việt Nam.

đào tạo

  • Cử nhân Luật, từ Đại học Kinh tế và Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Bằng thạc sĩ luật, từ Đại học Kinh tế và Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh, tiếng Việt

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top