TRẦN MINH HÀ

TRẦN MINH HÀ

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Trước khi gia nhập GV Lawyers, cô Minh Hà đã có thời gian thực tập tại Tòa án Quận Tây Hồ và sau đó là vị trí Trợ lý Luật sư tại một công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho các doanh nghiệp. Qua đó, cô Minh Hà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, lao động và việc làm, đầu tư tại Việt Nam.

Vào tháng 8 năm 2021, với mục tiêu trở thành luật sư chuyên nghiệp và được làm việc tại môi trường luật tốt nhất, cô Minh Hà bắt đầu làm việc tại GV Lawyers với vị trí Trợ lý pháp luật.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Thạc sĩ chuyên ngành Luật Quốc tế tại Đại học Transnational Law and Business University (TLBU, Hàn Quốc)

Ngôn ngữ: 

  • Tiếng Việt, Tiếng Anh
Scroll to Top