TIỂU SỬ

Luật sư Trần Hữu Tiến tốt nghiệp Cử nhân Luật Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Trước khi gia nhập GV Lawyers, luật sư Tiến đã làm việc cho một đơn vị hành nghề luật sư trong lĩnh vực tranh tụng, doanh nghiệp, đầu tư và bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Sau khi gia nhập GV Lawyers vào năm 2019, luật sư  Tiến đã có cơ hội tham gia vào đội ngũ các luật sư chuyên nghiệp của GV Lawyers trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, lao động, doanh nghiệp, thuế, tranh tụng, thu hồi nợ…

Với những kiến thức và kinh nghiệm làm việc được tích lũy, luật sư Tiến đã hỗ trợ nhiều khách hàng là các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các vụ việc phức tạp và đã nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ khách hàng cũng như từ đồng nghiệp

Đào tạo

  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • Chứng chỉ Hành nghề Luật sư, 2019.

ngôn ngữ

  • Tiếng Anh và Tiếng Việt

kinh nghiệm nổi bật

  • Đại diện cho khách hàng trong quá trình thương lượng và tham gia tranh tụng.
  • Thực hiện thủ tục cấp phép và hậu cấp phép cho khách hàng.
  • Cung cấp ý kiến pháp lý, tư vấn pháp lý (qua email, văn bản hoặc lời nói) về các vấn đề pháp lý trên nhiều lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng.
  • Soạn thảo, rà soát các loại thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu, đơn từ và các loại văn bản khác.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top