PHẠM NGỌC PHƯỚC

PHẠM NGỌC PHƯỚC

Luật sư

TIỂU SỬ

Ngọc Phước tốt nghiệp cử nhân Luật chuyên ngành Luật thương mại tại trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Phước đã có cơ hội thực tập tại Vietnam Investment Group vào năm 2014.

Ngọc Phước chính thức làm việc tại GV Lawyers vào năm 2019 và hiện tại, cô ấy đang là Luật sư làm việc tại chi nhánh của công ty ở Đà Nẵng.

Ngọc Phước phát triển chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật như tư vấn mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc công ty, các giao dịch xuyên biên giới, tuân thủ pháp luật công ty, thương mại, đất đai và tư vấn nội bộ.

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ luật sư 2017.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh, Tiếng Việt.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top