NGUYỄN THIÊN NGÂN

NGUYỄN THIÊN NGÂN

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao (Việt Nam) chuyên ngành Luật Quốc tế, Thiên Ngân đã bắt đầu làm việc tại GV Lawyers với vị trí Thực tập sinh từ tháng 7 năm 2021 để tích lũy thêm kiến thức pháp luật và trau dồi kỹ năng pháp lý ở môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Sau 06 tháng thực tập, Thiên Ngân trở thành nhân viên chính thức của GV Lawyers với vị trí Trợ lý Pháp lý từ giữa tháng 2 năm 2022. Thiên Ngân tin rằng làm việc cùng các luật sư tài năng tại GV Lawyers là một cơ hội quý giá học hỏi và bắt đầu sự nghiệp của mình với một nền tảng vững chắc.

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam (2021)

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Anh, Tiếng Việt
Scroll to Top