NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Phương Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật chuyên ngành Luật thương mại quốc tế (chương trình Chất lượng cao) tại trường Đại học Kinh Tế – Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 2020. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Phương Trang tiếp tục học chương trình Thạc sỹ luật chuyên ngành Luật quốc tế tại Hàn Quốc trong 2 năm.  

Năm 2022, Phương Trang trở về Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí Trợ lý luật sư tại công ty Dentons Luật Việt. Trong quá trình làm việc, Trang đã tích lũy được những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, giao dịch, lao động và doanh nghiệp. 

Vào tháng 3/2023, Phương Trang trở thành Trợ lý Luật sư tại GV Lawyers với mong muốn trở thành một luật sư chuyên nghiệp trong tương lai.  

ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) – Chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế (CLC)
  • Thạc sỹ Luật, Trường Transnational Law and Business University (Hàn Quốc) – Chuyên ngành: Luật Quốc tế

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Việt, Tiếng Anh.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top