TIỂU SỬ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hồ Chí Minh cùng với mong muốn trở thành một luật sư chuyên nghiệp, Luật sư Hằng đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Trợ lý pháp lý tại một công ty luật. Trong ba năm tại đó, cô đã làm việc trong nhiều lĩnh vực pháp lý bao gồm: bất động sản, tín dụng ngân hàng và cung cấp lời khuyên cho các vấn đề nội bộ của doanh nghiệp. Sau đó, cô đã làm việc tại một công ty hoạt động trong các dịch vụ thực phẩm và đồ uống với vị trí pháp chế.

Luật sư Hằng có khoảng 10 năm kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, hoạt động thương mại, bất động sản và sở hữu trí tuệ.

đào tạo

  • 2011: Cử nhân Luật – Đại học Luật Hồ Chí Minh
  • 2015: Thạc sĩ Luật – Đại học Luật Hồ Chí Minh

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt, Tiếng Anh

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top