NGUYỄN CÔNG DUY THÔNG

NGUYỄN CÔNG DUY THÔNG

Luật sư Sơ cấp

TIỂU SỬ

Sau khi lấy bằng Cử nhân Luật của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2017, ông Duy Thông đã làm thực tập sinh 03 tháng tại GV Lawyers và 04 tháng tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Duy Thông bắt đầu làm việc trong một công ty tư vấn đầu tư uy tín với tư cách là Trợ lý Pháp lý. Trong thời gian đó, ông Duy Thông đã nâng cao kiến thức của mình và có được nhiều kinh nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực pháp lý như đầu tư, kinh doanh, lao động và kiện tụng.

Vào tháng 7 năm 2018, ông Duy Thông tham gia GV Lawyers với vị trí Trợ lý Luật sư với mong muốn trao dồi kiến thức pháp lý, thực hành các kỹ năng chuyên môn và trải nghiệm môi trường làm việc của các luật sư chuyên nghiệp.

đào tạo

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Luật (LLM) – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật thương mại.

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt, tiếng Anh.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top