LƯƠNG VŨ THÙY DƯƠNG

LƯƠNG VŨ THÙY DƯƠNG

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Trước khi tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019, Thùy Dương đã bắt đầu thực tập và làm việc tại một công ty luật trong thời gian 02 năm để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm làm việc. Sau đó, Thùy Dương đã có 02 năm làm việc tại một công ty luật của Việt Nam. Tại đây, Thùy Dương đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch dân sự, lao động và doanh nghiệp.

Với mong muốn được làm việc trong môi trường quốc tế và trở thành một luật sư chuyên nghiệp trong tương lai, Thùy Dương bắt đầu làm việc tại GV Lawyers với vị trí Trợ lý Luật sư.

ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Scroll to Top