LƯƠNG VĂN LÝ

LƯƠNG VĂN LÝ

Cố vấn Cao Cấp

Expert

  • Đầu Tư
  • Bất Động Sản
  • Cơ Sở Hạ Tầng
  • Giáo Dục

TIỂU SỬ

Từ năm 1977 đến năm 1979, ông Lương Văn Lý đã làm việc cho Vụ Pháp Luật Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao. Từ năm 1979 đến năm 1992, Ông là cán bộ lãnh sự, sau đó trở thành Trưởng Bộ Phận Truyền Thông của Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 1992 đến năm 1994. Từ năm 1994 đến năm 2001, Ông giữ chức Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh là văn phòng chi nhánh tại địa phương của Bộ Ngoại Giao.

Từ năm 1992 đến năm 1995, Ông Lý dạy Công Pháp Quốc Tế tại Trường Luật, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Ông đã góp phần đào tạo nhiều lớp luật sư và luật gia tài năng hiện vẫn đang hành nghề trên khắp đất nước và nhiều lớp công chức nhà nước trẻ nắm vững pháp luật làm cơ sở cho công việc hằng ngày của mình.

Từ năm 2001 đến năm 2007, Ông giữ chức Phó Giám Đốc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ trách mảng đầu tư của nước ngoài và các Dự Án ODA. Trên cương vị này, Ông nổi tiếng và được các nhà đầu tư và đồng nghiệp đánh giá là người quảng bá cho thành phố Hồ chí Minh năng động và hiệu quả.

Ông Lương Văn Lý là Sáng lập viên của Công ty VLT Lawyers. Vào tháng 7 năm 2016, VLT Lawyers sáp nhập với Phuoc & Partners cho đến khi Phuoc & Partners giải thể vào tháng 8 năm 2019. Với tư cách tư vấn pháp luật, Ông đã đóng góp vào thành công và sự phát triển của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn lớn, trong các lĩnh vực như xây dựng (nhà máy điện); hạ tầng (các dự án BOT, BT xây dựng đường sá, trung tâm thể dục-thể thao, nhà máy điện); dự án y tế (thành lập bệnh viện tư nhân, xã hội hóa trạm y tế phường); giáo dục (thành lập trường mẫu giáo, trung tâm dạy ngoại ngữ); bán lẻ (xây dựng chuỗi trung tâm thương mại); giải quyết tranh chấp  (giữa chủ đầu tư và nhà thầu; giữa các cổ đông trong một trường đại học, trong một công ty sản xuất thực phẩm; tranh chấp về tiền sử dụng đất giữa một doanh nghiệp vốn nước ngoài và cơ quan quản lý nhà nước); tài chính (tái cấu trúc nợ); quản lý khách sạn (thương lượng hợp đồng quản lý khách sạn)….

Từ ngày 04 tháng 07 năm 2019, ông Lý, người được công nhận là ACIArb, là trọng tài viên trong danh sách trọng tài viên chính thức của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”). Trong tư cách này, ông đã được chọn làm thành viên Hội đồng trọng tài VIAC trong nhiều vụ tranh chấp, đặc biệt là những vụ có liên quan đến các bên nước ngoài.
Kể từ tháng 9 năm 2019, Ông là Cố vấn cao cấp  của Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư.

Đào tạo

  • Thạc Sĩ về Luật Quốc Tế, tốt nghiệp từ Học Viện Graduate Institute of International Studies, Geneva, Thụy Sĩ (nay đổi tên thành Graduate Institute of International and Development Studies).

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Pháp, Tiếng Anh và Tiếng Việt

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  • Từ năm 2008 đến năm 2017: Ông giữ chức Giám Đốc Độc Lập của Quỹ Cơ Sở Hạ Tầng VinaCapital.
  • Từ năm 2008 đến năm 2015: Ông giữ chức Giám Đốc Độc Lập của Quỹ Quản Lý Tài Sản Blackhorse.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top