LÊ THỊ HỒNG NGA

LÊ THỊ HỒNG NGA

Luật sư Sơ cấp

TIỂU SỬ

Luật sư Lê Thị Hồng Nga tốt nghiệp Cử nhân Luật và Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.
Trước khi gia nhập GV Lawyers, Nga đã đảm nhận vị trí luật sư cộng sự tại một công ty Luật và một số công ty ở vị trí chuyên viên pháp lý nội bộ. Trong thời gian này, luật sư Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về doanh nghiệp và đầu tư, lao động, xây dựng, và tranh tụng.
Khi gia nhập GV Lawyers, luật sư Nga đã có cơ hội tham gia vào đội ngũ các luật sư chuyên nghiệp của GV Lawyers trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, lao động, doanh nghiệp…

Kinh nghiệm nổi bật:

  • Cung cấp ý kiến pháp lý trên nhiều lĩnh vực theo yêu cầu của khách hàng;
  • Soạn thảo, rà soát các loại thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu, đơn từ và các loại văn bản khác;
  • Đại diện cho khách hàng trong quá trình thương lượng và tham gia tranh tụng;
  • Thực hiện thủ tục cấp phép và hậu cấp phép cho khách hàng.

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

Ngôn Ngữ

  • Tiếng anh, Tiếng Việt

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top