LÊ NGUYỄN ANH TRÚC

LÊ NGUYỄN ANH TRÚC

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Trúc tốt nghiệp cử nhân Luật Quốc tế tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu con đường sự nghiệp của mình với vai trò là thực tập sinh pháp lý tại GV Lawyers vào tháng 5 năm 2019. Sau sáu tháng thực tập, Trúc trở thành nhân viên chính thức của GV Lawyers với vai trò là Trợ lý Luật sư vào tháng 11 năm 2019.

Trong thời gian làm việc tại GV Lawyers, Trúc đã có được nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các công ty [đa quốc gia] và khách hàng trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực chính như Mua bán & Sáp nhập, Quản trị Doanh nghiệp & Tuân thủ Pháp luật, Đầu tư Trong nước, Lao động & Việc làm và Sở hữu trí tuệ.

Nằm trong hành trình phát triển sự nghiệp của mình, Trúc đã tham gia Khóa Đào tạo Luật sư Việt Nam [với chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế] do Học viện Tư pháp tổ chức vào tháng 10 năm 2021 và đã tốt nghiệp vào tháng 01 năm 2023 với danh hiệu thủ khoa.

Hiện tại, Trúc tiếp tục tích lũy kiến thức và kinh nghiệm tại GV Lawyers dưới sự hướng dẫn của các luật sư dầy dặn chuyên môn, những người đã tạo điều kiện và động viên Trúc trên con đường trở thành luật sư chuyên nghiệp trong tương lai.

ĐÀO TẠO

  • Tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 – Chuyên ngành: Luật Quốc tế.
  • Chứng nhận “Tiếng Anh pháp lý – Trình độ: Sơ trung cấp” tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Giấy khen – danh hiệu “Học sinh có thành tích giỏi trong học tập” do Học viện Tư pháp cấp.

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Scroll to Top