HOÀNG THỊ HOÀI THU

HOÀNG THỊ HOÀI THU

Luật sư

TIỂU SỬ

Luật sư Hoài Thu tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Trước khi gia nhập GV Lawyers vào tháng 7 năm 2019, cô làm việc cho Ủy ban Nhân dân của huyện Bình Thạnh và hai công ty luật tại Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực tranh tụng. Năm 2018, luật sư Thu trở thành thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Với nhiều năm kinh nghiệm về tranh tụng khi làm việc cho văn phòng Chính phủ cũng như kinh nghiệm làm việc với Trung tâm Trọng tài và Tòa án về tư vấn pháp lý liên quan đến hành chính, dân sự, thương mại, thu nợ, lao động và thi hành án, luật sư Thu đã giải quyết thành công nhiều trường hợp tranh chấp phức tạp và nhận được đánh giá tốt từ khách hàng.

đào tạo

  • Cử nhân Luật Thương mại tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
  • Thạc sĩ Luật Hành chính tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2018.
  • Chứng chỉ luật sư, 2018.

thành viên nhóm nghề nghiệp

  • Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

KINH NGHIỆM NỔI BẬT

  • Đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán và thủ tục tố tụng tại Trung tâm Trọng tài / Tòa án trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau với tư cách là luật sư hoặc người được ủy quyền;
  • Cung cấp ý kiến pháp lý / tư vấn pháp lý về các vấn đề pháp lý phức tạp, bao gồm thừa kế, thương mại, dân sự, lao động, hành chính, xây dựng, thi hành án;
  • Soạn thảo, xem xét các loại hợp đồng như mua bán, cho thuê, hợp đồng cho vay;
  • Thu hồi nợ xấu cho khách hàng.

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt và tiếng Anh.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top