HOÀNG PHƯỚC

HOÀNG PHƯỚC

Luật sư Cao cấp

TIỂU SỬ

Luật sư Phước Hoàng có gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các công ty địa phương và đa quốc gia. Luật sư Phước có kinh nghiệm hành nghề tại các lĩnh vực như giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài thương mại, đại diện trong đàm phán hòa giải, đưa ra các lời khuyên và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động và việc làm, các giao dịch thương mại và dân sự, đầu tư, doanh nghiệp, đào tạo pháp lý, v..v..

đào tạo

  • Khóa đào tạo luật sư, Học viện tư pháp, 2013.
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012 – Chuyên ngành: Luật Quốc tế.

thành viên nhóm nghề nghiệp

  • Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt, tiếng Anh.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top