HOÀNG HỒNG ANH

HOÀNG HỒNG ANH

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Hồng Anh đã tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020. Sau khi thực tập tại một Công ty luật, Hồng Anh đã có kinh nghiệm làm pháp chế tại một công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, Hồng Anh đã tích lũy được kinh nghiệm trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, hợp đồng và đầu tư tại Việt Nam.

Vào tháng 11 năm 2022, với mục tiêu trở thành một luật sư chuyên nghiệp, Hồng Anh bắt đầu làm việc tại GV Lawyers với vị trí Trợ lý Luật sư.

ĐÀO TẠO

  • Bằng Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội (2020) – Chương trình đào tạo chất lượng cao

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Scroll to Top