ĐỖ PHƯƠNG KHOA

ĐỖ PHƯƠNG KHOA

Trợ lý Luật sư

TIỂU SỬ

Trước khi gia nhập GV Lawyers, Phương Khoa đã bắt đầu con đường sự nghiệp của mình với vai trò là thực tập sinh pháp lý và trợ lý pháp luật tại các hãng luật Việt Nam. Trong quá trình làm việc đó, Phương Khoa đã tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực đầu tư, lao động và doanh nghiệp thông qua việc thực hiện tư vấn các vấn đề pháp lý và các thủ tục cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài.

Vào tháng 6/2022, Phương Khoa gia nhập GV Lawyers với vai trò Trợ Lý Pháp Luật để nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệp pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.

ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2021).

NGÔN NGỮ

  • Tiếng Anh, tiếng Việt
Scroll to Top