VAS 2023 Crossover Flyer Topic5.2 Page 1

[VAS 2023 Crossover] Chuỗi tọa đàm – Chủ đề 05: Tiến hành tố tụng trọng tài

GV Lawyers trân trọng giới thiệu chuỗi sự kiện VAS 2023 Crossover – Chuỗi tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật TTTM 2010 và Quy tắc tố tụng Trọng tài VIAC.

CHỦ ĐỀ 05: TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Quy định về tiến hành tố tụng trọng tài đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài, nhằm đảm bảo sự công bằng cho các bên cũng như thúc đẩy quy trình giải quyết hiệu quả. Hiện nay, bên cạnh các quy định về các vấn đề tố tụng như ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng, hiện pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền điều hành tố tụng trọng tài cũng như thẩm quyền đánh giá chứng cứ. Điều này tạo nên những khó khăn cho hội đồng trọng tài trong quá trình tố tụng trọng tài. Buổi Talkshow thứ năm trong chuỗi sự kiện “Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC,” được tổ chức để thảo luận về chủ đề “Tiến hành tố tụng trọng tài”, thảo luận về những đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài 2010 của Hội Luật Gia Việt Nam đồng thời cùng so sánh với quy định của Luật Mẫu và Quy tắc Trọng tài của UNCITRAL bao gồm: ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng, v.v.

Đóng góp cho sự kiện lần này có sự tham gia phát biểu của Luật sư Đinh Quang Thuận – Luật sư Thành viên của Global Vietnam Lawyers.

📌 Thời gian: 15h00 – 16h30, 03/11/2023 (Thứ Sáu)

📌 Trực tuyến trên Zoom Webinar

Scroll to Top