84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm
 

“Tặng Báo Cho Sinh Viên” – Một Nghĩa Cử Đáng Trân Trọng

Global Vietnam Lawyers > Ấn Phẩm  > “Tặng Báo Cho Sinh Viên” – Một Nghĩa Cử Đáng Trân Trọng

“Tặng Báo Cho Sinh Viên” – Một Nghĩa Cử Đáng Trân Trọng

Trên Tạp chí Người Đô Thị số 93, phát hành đầu tháng 2/2020 đã nêu tên Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) là một trong những mạnh thường quân đồng hành cùng Tạp chí Người Đô Thị trong dự án “Tặng báo cho sinh viên” trong năm 2019-2020. Đây là một hoạt động được báo Người Đô Thị khởi sướng nhằm đưa các thông tin xã hội kinh tế đến gần hơn với các bạn sinh viên ở Việt Nam.

trong chuỗi nhiều hoạt động có ý nghĩa đóng góp lợi ích cho cộng đồng mà GV Lawyers rất hào hứng để tham gia dự án “Tặng báo cho sinh viên” mà GV Lawyers đồng hành cùng Tạp chí Người Đô Thị hướng đến phát huy giá trị doanh nghiệp trong các hoạt động xã hội đề cao giá trị sẻ chia và mang tính nhân văn sâu sắc.


 

5/5 - (500 votes)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

By gvlawyers -
5/5 - (500 votes)