84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

TRẦN NGỌC THUYẾT

Global Vietnam Lawyers > Nhân sự > TRẦN NGỌC THUYẾT

Trần Ngọc Thuyết

Luật sư  Cao cấp

Liên Hệ Với Tôi


TIỂU SỬ

 

Trước khi làm việc cho GV Lawyers với chức danh Luật sư Hợp tác, Luật sư Trần Ngọc Thuyết đã có trên 20 năm làm tư vấn pháp lý và hành nghề luật và có nhiều kinh nghiệm trong việc đại diện pháp lý cho các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và khách hàng của hãng luật; Luật sư Thuyết cũng là một luật sư có kinh nghiệm chuyên môn trong việc lập kế hoạch, quản lý và đại diện các vấn đề pháp lý cho khách hàng tại Tòa án. Luật sư Thuyết cũng là luật sư nội bộ và cố vấn pháp lý với nhiều kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý và tiếp cận cộng đồng, nghiên cứu và chứng minh tài liệu pháp lý và thủ tục tại tòa án. Luật sư Thuyết là một luật sư có nhiều kinh nghiệm về đầu tư trong nước và nước ngoài, về doanh nghiệp, việc làm và di trú.

Là một luật sư doanh nghiệp và tư vấn pháp lý về đầu tư trong và ngoài nước, Luật sư Trần Ngọc Thuyết đã có cơ hội cung cấp dịch vụ pháp lý cho khá nhiều doanh nghiệp như Invest Consult Group, Leton Investment & Consultancy Group, Uni-Bros Group, Sai Gon Paragon Corporation và Viet Nhat JSC. Luật sư Thuyết cũng là chuyên gia tư vấn địa phương và tư vấn pháp lý làm việc cho Hassall & Associates International và Coffey International Ltd. (1999 – 2003) với Cơ quan phát triển Quốc tế Chính phủ Úc (AusAID); và Giám đốc Chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh cho World Vision International (2003) và ORBIS International (2006). Từ năm 2006, Luật sư Trần Ngọc Thuyết mở Văn phòng Luật sư và trở thành Trưởng Văn phòng Luật sư Trần & Đồng nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung.

Luật sư Trần Ngọc Thuyết tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật y khoa tại Viện Y khoa Pasteur (1983) và tốt nghiệp Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội (1995). Ông học về quản lý chương trình tại Đại học Hoàng gia Chulalongkorn (1996) và tham dự Chương trình Liên kết Việt – Bỉ đào tạo Thạc sĩ về kinh tế phát triển (2000 – 2002). Luật sư Thuyết cũng học và nghiên cứu về quản lý và tổ chức cộng đồng đô thị tại Đại học Philippines (2004). Luật sư Thuyết tham gia trong nhiều hội thảo và hội nghị về luật, kinh tế, y tế công cộng và quản lý chương trình tại Việt Nam và nước ngoài. Ông từng Ông là Phó Chủ nhiệm của Đoàn Luật sư Quảng Nam từ năm 2002 đến 2007.

 

Đào to

  • Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội (1995)
  • Trở thành luật sư chính thức từ năm 1998

 

Thành viên nhóm ngh nghip

  •  Thành viên của Đoàn Luật sư Quảng Nam
  • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 

Ngôn ng

Tiếng Anh và Tiếng Việt

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.