84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

NGUYỄN THỊ UYÊN THANH

Global Vietnam Lawyers > Nhân sự > NGUYỄN THỊ UYÊN THANH

Nguyễn Thị Uyên Thanh

Luật Sư

Liên Hệ Với Tôi


TIỂU SỬ

 

Thanh tốt nghiệp cử nhân luật chuyên ngành Luật quốc tế tại Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Luật sư Uyên Thanh đã có cơ hội làm việc tại Phòng lí lịch tư pháp – Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh, Công ty Luật ANT và Công ty Luật Phước và Các Cộng Sự trước khi chính thức gia nhập GV Lawyers.

Luật sư Uyên Thanh phát triển chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các lao động, thuế, thương mại, doanh nghiệp, tư vấn nội bộ…

 

Đào Tạo

  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.
  • Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ luật sư 2017.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.