84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Global Vietnam Lawyers > Nhân sự > NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Nguyễn Thị Minh Thư

Trợ lý Luật sư

Liên Hệ Với Tôi


TIỂU SỬ

 

Vào tháng 9 năm 2017, cô Minh Thư đã quyết định tham gia vào GV Lawyers với vị trí Trợ lý Luật sư. Cô Minh Thư mong muốn phát triển sự nghiệp của mình trong một công ty luật hàng đầu.

Trước đó, cô Minh Thư đã có 02 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn InvestConsult, nơi cô có được kiến ​​thức và kỹ năng pháp lý thực tế hữu ích trong nhiều lĩnh vực pháp lý bao gồm: quản trị doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, lao động và việc làm, bất động sản, và hợp đồng.

 

Đào tạo

  • 2015: Cử nhân Luật của Đại học Luật Hà Nội.
  • 2017: Chứng chỉ khóa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Anh.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.