84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

BÙI HOÀNG ANH

Global Vietnam Lawyers > Nhân sự > BÙI HOÀNG ANH

Bùi Hoàng Anh

Trợ lý Luật sư

Liên Hệ Với Tôi


TIỂU SỬ

 

Vào năm 2017, ông Hoàng Anh đã lấy bằng Thạc sĩ Luật về Luật quốc tế tại Đại học West of England. Sau khi tốt nghiệp, ông Hoàng Anh có hơn một năm làm giảng viên tại Khoa Luật quốc tế của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian đó, ông Hoàng Anh cũng là huấn luyện viên của Hội Tranh luận Giả định của trường tham gia Cuộc thi Phiên tòa Giả định Luật Quốc tế về các lĩnh vực khác nhau kể cả trong nước và quốc tế.

Vào tháng 5 năm 2019, ông Hoàng Anh chính thức gia nhập GV Lawyers với tư cách là Trợ lý Luật sư với mong muốn phát triển sự nghiệp và có những đóng góp giá trị cho sự phát triển của công ty.

 

Đào tạo

  • 2015: Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội.
  • 2017: Thạc sĩ Luật – Đại học West of England, Vương quốc Anh (UWE) chuyên ngành Luật quốc tế.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Anh.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.