84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

NGUYỄN NGỌC HỒ

Global Vietnam Lawyers > NGUYỄN NGỌC HỒ

Nguyễn Ngọc Hồ

Trợ lý Luật sư

Liên Hệ Với Tôi


TIỂU SỬ

 

Ngọc Hồ hoàn thành chương trình cử nhân của Trường Đại học Kinh tế- Luật chỉ trong vòng 03 năm. Trước khi làm việc tại GV Lawyers, Ngọc Hồ đã làm việc trong vai trò là chuyên viên pháp chế tại Tập đoàn bất động sản Hoàng Quân và một số công ty chuyên về mảng tố tụng, doanh nghiệp với vị trí là Trợ lý luật sư. Trong suốt khoảng thời gian trên, Ngọc Hồ đã tích lũy được kinh nghiệm chuyên môn trong việc giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực như: bất động sản, giao dịch dân sự và doanh nghiệp.

Vào tháng 3 năm 2020, với mong muốn được làm việc trong môi trường quốc tế và được trở thành một luật sư chuyên nghiệp, Ngọc Hồ bắt đầu làm việc tại GV Lawyers với vị trí Trợ lý Luật sư.

 

Đào tạo

Cử nhân Luật tại Trường Đại học Kinh tế – Luật vào năm 2018.

 

Ngôn ngữ

Tiếng việt, Tiếng Anh

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.