84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

Giải Thưởng & Xếp Hạng

Global Vietnam Lawyers > Giải Thưởng & Xếp Hạng

Luật sư tranh tụng và giải quyết tranh chấp – Corporate LiveWire 2014

Lawyer of the Year 2014 - Corporate LiveWire Luật sư thành viên Đinh Quang Thuận của Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) đã vừa được nhận giải Lawyer of the Year 2014 của Corporate LiveWire trong lĩnh vực Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp – Việt Nam. Corporate LiveWire là một nhà xuất bản nằm tại Vương quốc Anh, cung cấp thông tin về những sự phát triển và tin tức mới nhất. Với sự cập nhật hằng ngày, sự liên kết với các công ty hàng đầu và một đội ngũ phóng viên ở từng khu vực, đây thực sự là một nguồn thông tin...

Đọc tiếp