84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

Đề Bạt Nhân Sự

Global Vietnam Lawyers > Đề Bạt Nhân Sự

Luật hôn nhân và gia đình sữa đổi mới nhất

Bạn muốn xem Luật hôn nhân và gia đình sữa đổi mới nhất, bạn là công dân đã kết hôn thì việc đọc qua chúng là rất quan trọng. Nếu bạn đang có những tâm sự về gia đình thầm kín, để được lắng nghe và tâm sự tình cảm, tình yêu, hôn nhân, ngang trái. Bạn có ý định thay đổi trong cuộc sống hôn nhân. Bạn muốn kết thúc hay bắt đầu nhưng chưa hiểu luật. Hãy cùng văn phòng luật GV Lawyers xem chi tiết về Luật hôn nhân và gia đình. Mọi người dân nên tự mình nắm...

Đọc tiếp

Thông Báo Đề Bạt Nhân Sự năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công ty Luật Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) đã hân hạnh thông báo đề bạt các nhân sự mới bao gồm một Luật sư cao cấp và ba Luật sư giàu kinh nghiệm. Quyết định của Hội đồng thành viên GV Lawyers chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các chính sách và chương trình đề bạt nhân sự hằng năm đã phản ánh chiến lược phát triển nhân sự nhằm thu hút và thắt chặt quan hệ hợp tác lâu dài với những nhân viên ưu tú và...

Đọc tiếp