84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm
 

Author: gvlawyers

Global Vietnam Lawyers > Articles posted by gvlawyers (Page 32)

Nội quy công ty, nội quy lao động ngắn gọn đúng quy định

Nội quy công ty được xem một trong những văn bản thỏa thuận rất quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao động được xác lập bằng văn bản và được đăng ký với sở lao động của tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Tất cả những thông tin cần thiết về mẫu nội quy lao động công ty đều được  tổng hợp trong bài viết "Mẫu nội quy công ty lao động ngắn gọn cập nhật mới nhất" dưới này. Những nội dung cơ bản cần có trong nội quy công ty Theo quy định của Bộ...

Đọc tiếp